top of page
Welkom bij De Lettergreep

 

De Lettergreep bestaat uit een jong en enthousiast team. Elke therapeut is gespecialiseerd in zijn eigen discipline. We zijn een team van logopedisten, kinesisten en een psychologe.

 

Het opstarten van De Lettergreep is gegroeid uit onze praktijkervaring. De afgelopen jaren werd binnen onze logopedische praktijk en kiné-praktijk heel wat kennis en ervaring opgebouwd. Ondersteuning vanuit één discipline volstaat echter niet altijd.  Bredere zorg is soms nodig om het kind verder op weg te helpen. Vaak zien we ook kinderen waarbij psychologische begeleiding noodzakelijk is. Om het kind zoveel mogelijk in zijn totaliteit te benaderen biedt een multidisciplinaire aanpak zeker een meerwaarde. De verschillende invalshoeken, de veelzijdige en geïntegreerde aanpak en overleg tussen de verschillende disciplines kan de zorg en ondersteuning voor het kind alleen maar optimaliseren.

 

Zo ontstond de idee om onze krachten te bundelen. In De Lettergreep vinden jullie dan ook een multidisciplinair team bestaande uit een psychologe, logopedisten en kinesisten.  

 

 

Bij onze psychologe kan men terecht voor diagnostisch onderzoek, begeleiding van kinderen en jongeren met opvoedings-en gedragsproblemen of leerproblemen en advies omtrent opvoeding en leren. 

 

Ons logopedisch team staat in voor onderzoek en behandeling van spraak- en taalproblemen, leerproblemen, stemproblemen, neurogene spraak- en taalproblemen en stotteren.

 

Bij ons kiné-team kan je terecht voor psychomotorische therapie, Bobath-therapie, ademhalingstherapie, hydro-therapie en Typ 10.

 

Typ 10: Een speelse en vlotte manier om blind te leren typen.

 

studiecoach.png

Start to Study: Verbeteren van de studiemethode met als doelstelling het studeren eigen te maken.

 

Ons team hecht veel belang aan verdere specialisatie en verdieping en is dan ook enthousiast om zich steeds verder te verrijken in opleidingen en bijscholingen.

Over De Lettergreep

 

De naam “De Lettergreep” is uit verschillende invalshoeken ontstaan.

 

In de eerste plaats verwijst onze naam naar letters, letters naar lettergrepen, lettergrepen naar woorden en woorden naar taal. Met taal kunnen we ouders en kinderen begrijpen en onze ideeën overbrengen. Op die manier krijgen we inzicht en greep op de situatie. Naast "grip krijgen op" kun je greep ook letterlijk interpreteren, zoals in pengreep.

 

Bovendien zijn we ook overburen van de bibliotheek “De Letterbeek”.

bottom of page