Wat is psychologie?

 

Psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Psychologen richten zich op de gedachten, de gevoelens en het gedrag van mensen.
 
Vaak is er verwarring tussen het beroep van psycholoog en psychiater. Een psycholoog heeft minstens vijf jaar universitair onderwijs gevolgd en heeft een masterdiploma in de psychologie behaald. Een psychologisch consulente heeft een bachelordiploma in de psychologie behaald. Een psychotherapeut heeft een vierjarige psychotherapeutische opleiding gevolgd (naast de basisopleiding bachelor of master).
 
Een psychiater heeft eerst geneeskunde gestudeerd en heeft zich daarna gespecialiseerd in psychiatrie. Een psychiater mag dus, in tegenstelling tot een psycholoog, medicatie voorschrijven. Een psycholoog verwijst voor medische opvolging door.

 

 

Wat doet onze psychologe?

 

Bij onze psycholoog kun je terecht voor psychodiagnostiek, advies en/of psychotherapeutische begeleiding.

 

Psychodiagnostiek:

Om gericht advies en/of psychotherapie te kunnen aanbieden, is het belangrijk om een duidelijk en concreet beeld te krijgen van de ernst en de aard van de problemen. De doelstelling van een psychodiagnostisch onderzoek is om duidelijkheid te krijgen in de mogelijke oorzaken van de problemen en deze ook te vertalen naar doelstellingen binnen de psychotherapie. In het diagnostisch proces wordt, na toestemming van de patiënt, samengewerkt met verschillende betrokkenen (logopedist, kinesist, school, arts, clb, …).

We starten vaak met een belevingsonderzoek (projectieve testen zoals CAT, Blacky Pictures, 4 Affecten, Familie In Dieren, 3 wensen en andere creatieve werkvormen). Aan de hand van deze projectieve testen vertelt/tekent het kind over zichzelf. Deze testen geven diverse werkbare thema's weer. Dit duurt vaak gemiddeld 3 sessies. Eerst krijgt het kind de tijd om zich veilig te voelen, kennismaking en een vertrouwensband op te bouwen.

 

Advies:

Na een intake gesprek en eventueel een bijkomend diagnostisch onderzoek, zal een adviesgesprek/oudergesprek volgen. In dit gesprek doen we voorstellen naar verdere therapie, geven we tips of gebeurt er een doorverwijzing.

 

Psychotherapeutische begeleiding:

Na een verkennend gesprek en het diagnostisch traject, kan geopteerd worden voor psychologische begeleiding, psycho-educatie en/of opvoedingsondersteuning. In samenspraak met de cliënt maken we een behandelplan op.

 

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 

Concreet kan je bij ons terecht voor onderzoek, advies en/of therapie bij :
 

  • Emotionele problemen : angst, depressie, weinig zelfvertrouwen, faalangst, woedebuien, …

  • Gedragsproblemen

  • Beperkte sociale vaardigheden

  • Verwerkingsproblemen: rouw, ziekte, echtscheiding, beperking, …

  • Ontwikkelingsstoornissen : ADHD, autismespectrumstoornis

  • Psychosomatische klachten : buikpijn, hoofdpijn, …

  • Slaapproblemen

  • Eetproblemen

  • Studieplanning

  • Opvoedingsvragen

PSYCHOLOGIE
Teamleden

Fien Daels

fien.daels@delettergreep.be

0478 49 68 23

Show More

Navigeer naar Tarieven voor de gangbare tarieven, Praktisch voor onze werkwijze of neem simpelweg Contact met ons op.

Meer informatie?

Multidisciplinaire praktijk voor psychologie, logopedie en kinesitherapie

Poperinge Veurnestraat 104 - 8970 Poperinge

Abele Galgestraat 2 - 8978 Abele-Watou

Ieper Goudenpoortstraat 3 - 8900 Ieper

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now