Tarieven

 

Klik op één van de disciplines voor gedetailleerde uitleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studiecoach.png
 
PSYCHOLOGIE

Welke tarieven hanteren wij?

 

Aanmelding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven geldig vanaf 1 februari 2019.

 

 

In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Dit betekent dat de onkosten voor therapeutische gesprekken bij psychologen niet worden betaald door de Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits- Verzekering (RIZIV).

 

Voor jongeren onder de 18 jaar is er wel een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk bij sommige ziekenfondsen voor psychotherapie.  Voor meer informatie contacteert u best uw ziekenfonds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over: PraktischContact

 

 

 
LOGOPEDIE

Welke tarieven hanteren wij?

 

Aangezien wij geconventioneerde therapeuten zijn, is het honorarium en het terugbetalingstarief wettelijk vastgelegd.  Voor een groot aantal problemen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven geldig vanaf 1 november 2020.

Vanaf 15 oktober 2017 mag de derdebetalersregeling niet meer toegepast worden op school (behalve bij een verhoogde tegemoetkoming).

In de meeste gevallen is een doktersvoorschrift noodzakelijk om tegemoetkoming te krijgen via de mutualiteit. Indien geen terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering voorziet de mutualiteit echter vaak terugbetaling via de aanvullende verzekering.  Dit is vaak het geval bij articulatieproblemen. Neem gerust contact met ons op.

 

 

 

Informatie over: PraktischContact

 

 
KINESITHERAPIE

Welke tarieven hanteren wij?

 

Aangezien wij geconventioneerde therapeuten zijn, is het honorarium en het terugbetalingstarief wettelijk vastgelegd.  Voor een groot aantal problemen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit.

 

Iedereen heeft recht op tegemoetkoming van de mutualiteit voor 18 sessies per jaar.

In geval van psychomotorische problemen kan F-pathologie door de specialist voorgeschreven worden. In dat geval is er recht op tegemoetkoming via de mutualiteit voor 60 beurten per jaar.

Bij bepaalde specifieke  motorische aandoeningen, kan E-pathologie aangevraagd worden. Dan is er recht op tegemoetkoming voor een onbeperkt aantal beurten per jaar.

In alle gevallen is een doktersvoorschrift noodzakelijk om tegemoetkoming te krijgen via de mutualiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2015.

 

 

Informatie over: PraktischContact

 

Typ 10
 

Welke tarieven hanteren wij?

 

Kostprijs: €220 voor 10 lessen + €12 voor cursusmateriaal

 

Studiecoaching
 

Welke tarieven hanteren wij?

 

Kostprijs: €50 per sessie. We starten met 5 sessies waarin we de basis aanleren. Nadien kan er nog verder ingezet worden op zeer specifieke hulpvragen.