KINESITHERAPIE

Wat is kinesitherapie voor kinderen?

 

Een kinderkinesitherapeut werkt met kinderen met uiteenlopende problemen. Het kan gaan om kinderen met een ernstige motorische handicap maar evenzeer om kinderen met een veel mildere motorische problematiek.

Bij de eerste groep kan de kinesitherapie al als baby worden opgestart. Als die kinderen volwassen worden blijft de problematiek ons werkgebied en op die manier kunnen ook volwassenen bij ons terecht.

 

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 

 

  • Bobath therapie:

Een Bobath-therapeut werkt met kinderen met neurologische problemen.

Bepaalde kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuromotorische ontwikkeling, geassocieerd met hersenverlamming (CP) of andere problemen (vb spina bifida, brachialisparese, spierziekte, genetische afwijking…).

Andere kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande dysharmonische ontwikkeling (vb torticollis of scheefstand nek, poepschuiver die niet zelf tot stappen komt,…). Bij deze laatste is de tussenkomst van de therapeut tijdelijk en minder intensief.

 

Cerebrale parese of hersenverlamming (CP) wijst op hersenletsels die in de perinatale periode ontstaan zijn: op het eind van de zwangerschap, bij de bevalling of tijdens de eerste 2 levensjaren.

 

De oorzaken van het letstel van het centraal zenuwstelsel kunnen divers zijn: infectie bij de moeder tijdens de zwangerschap, probleem bij de geboorte, genetisch probleem, hersenbloeding, epilepsie… . Ook prematuur geboren baby’s maken meer kans op een hersenletsel.

Deze hersenletsels veroorzaken bewegingsstoornissen in bepaalde delen van het lichaam.

 

In therapie wordt de te hoge of te lage spierspanning (spasticiteit of hypotonie) of wisselende spanning (athethose) en abnormale bewegingen en reflexen verminderd, Daarna lokken we goede reacties uit en stimuleren we correcte bewegingspatronen om tot rollen, kruipen/sluipen, zitten, rechttrekken, staan, stappen,... te komen.

 

Bij kinderen met CP kan de aandoening in meer of mindere mate uitgebreid zijn. Bij sommige kinderen is het volledige lichaam (quadriplegie) getroffen, sommigen hebben een stoornis in 1 lichaamshelft (hemiplegie), bij anderen situeren de problemen zich voornamelijk rond de onderste ledematen (diplegie). We kunnen voor al deze vormen een gradatie hebben van lichte, matige tot ernstige aantasting.

 

Vroegtijdig therapeutische aanpak is erg belangrijk om gewenning aan foute bewegingspatronen te voorkomen. Daarom wordt de therapie zo vroeg mogelijk na het verlaten van het ziekenhuis opgestart. De ernst van de handicap en autonomie van het kind worden bepaald door regelmatige therapeutische aanpak.

 

  • Psychomotorische therapie

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. Daar waar de kinesitherapie zich richt op de revalidatie van spier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotorische therapie zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. In die zin richt de psychomotorische therapie zich niet alleen op de revalidatie van fijn- en/of grootmotorische problemen maar ook op begeleiding op sociaal en cognitief vlak.

 

Psychomotoriek is begeleiding van

- grove motoriek: evenwicht, coördinatie, springkracht, balvaardigheid, fietsen,…

- fijne motoriek: handvaardigheid, knippen, rijgen, knopen, prikken, scheuren, …

- grafomotoriek: kleuren, tekenen, handvoorkeur, schrijfhouding, voorbereidend schrijven, schrijven.

- visuomotoriek, visueel-ruimtelijke problemen: bouwen, oog-handcoördinatie, ruimtelijk inzicht, schematiseren, …

- ADL: activiteiten dagelijks leven zoals zich aan- en uitkleden, vlees leren snijden, water gieten in een glas, …

- aandacht- , concentratie- en werkhoudingsproblemen

 

  • Ademhalinsgkinesitherapie: autogene drainage

Ademhalingskinesitherapie is zowel voor baby’s als voor kinderen en jongeren met ademhalingsmoeilijkheden door vb.  herhaaldelijke infecties van de luchtwegen, oppervlakkige ademhaling of medische problemen zoals hyperventilatie, mucoviscidose. Het doel van deze therapie is de longen en hogere luchtwegen zo snel mogelijk vrijkrijgen van slijmpjes. 

 

  • Hydrotherapie en zwemles

We leren individueel zelfstandigheid aan in het water en schoolslag of crawl bij kinderen en volwassenen met schrik, aandachts-, coördinatie- en krachtproblemen.

 

  • Typ 10

Typ 10© is een speelse, kindvriendelijke manier om kinderen blind te leren typen zonder tijdsdruk. De kinderen leren op een 10-tal lessen typen. De methode is ontwikkeld vanuit therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren. 

Typ 10 maakt via speelse en kindvriendelijke oefeningen gebruik van verschillende leerkanalen samen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen...) om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren.

Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letters zo beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, die de kinderen goed kunnen onthouden. 

Typ 10 gaat er trouwens ook van uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen sprake is van een stresserende tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken. Tempo is in eerste instantie niet belangrijk, dit komt later wel. 

 

Teamleden
Joke Busschaert
Joke Busschaert
press to zoom
Kaat Feys
Kaat Feys
press to zoom
Lore Boutton
Lore Boutton
press to zoom

Joke Busschaert

joke.busschaert@delettergreep.be

0498 84 61 29

coördinator

specialisatie Bobath, psychomotoriek en ademhalingskiné

Kaat Feys

kaat.feys@delettergreep.be

0473 32 49 07

specialisatie Bobath en Typ10

Lore Boutton

lore.boutton@delettergreep.be

0498 59 30 35

specialisatie psychomotoriek en Typ10

Charlotte Buyck
Charlotte Buyck
press to zoom
Leonie Dejager
Leonie Dejager
press to zoom
Joke Vangaever
Joke Vangaever
press to zoom

Charlotte Buyck

charlotte.buyck@delettergreep.be

0471 43 25 83

specialisatie psychomotoriek

Leonie Dejager

leonie.dejager@delettergreep.be

0470 684013

Joke Vangaever

joke.vangaever@delettergreep.be

0499 19 95 41

Meer informatie?

Navigeer naar Tarieven voor de gangbare tarieven, Praktisch voor onze werkwijze of neem simpelweg Contact met ons op.