Typ 10

Typ 10: Een speelse en vlotte manier om blind te leren typen 

 

Typ 10 werd ontwikkeld vanuit een psychomotorisch gegeven: voor kinderen die het moeilijker hebben met schrijven omwille van fijnmotorische problemen, lees- en/of spellingproblemen, kan typen van groot belang zijn. Maar....

 

Bij klassieke typles kunnen verschillende valkuilen opduiken: er wordt veel belang gehecht aan herhaling van dezelfde bewegingen, tempo en er wordt gebruik gemaakt van één leerkanaal bv. enkel het auditieve of enkel het visuele kanaal en er is weinig individuele begeleiding.

 

Dit alles zorgt ervoor dat ook leren typen op een klassieke manier niet steeds haalbaar is voor deze kinderen of voor veel frustratie zorgt.

 

Bij Typ 10 wordt in kleine groepjes gewerkt waardoor aan elk kind afzonderlijk voldoende aandacht kan worden gegeven. Meerdere leerkanalen worden tegelijk aangesproken: er wordt gewerkt met verschillende kleuren, tekeningen en versjes om onbewust een bepaalde typhandeling te automatiseren.

 

Fouten mogen gemaakt worden en zijn er om uit te leren. Het typen moet door het kind als gemakkelijk en vlot ervaren worden. Tempo is geen aspect waarop Typ 10 zich baseert. Als het kind op het einde van de lessen op een vlotte manier kan typen is de doelstelling van Typ 10 bereikt.

 

 

Inhoud van de lessen

 

De lessenreeks bestaat uit 10 lessen van een uur. Daarnaast wordt gevraagd dat de kinderen tussen de lessen een kwartiertje thuis oefenen.

 

Les 1: letters van linkerwijsvinger ( r, t, f, g, v, b)

Les 2: letters van rechterwijsvinger (u, y, j, h, komma, n)

Les 3: letters van linkermiddelvinger (e, d, c ) en rechtermiddelvinger (i, k, puntkomma)

Les 4: letters van linkerringvinger (z, s, x ) en rechterringvinger (o, l, dubbelpunt)

Les 5: letters van linkerpink ((a, q, w) en letters van rechterpink (p, m, =)

Les 6: alle letters zonder hoofdletters

Les 7: werken met shift- toets (hoofdletters, cijfers, het ? en de . )

Les 8: volledige zinnen typen met 10 vingers

Les 9: speciale functies en herhaling

Les 10: evaluatie en uitreiking van het Typ 10 diploma

 

Praktisch

 

De lessenreeksen starten telkens in de kerst- en paasvakantie , 3 x per week en worden dan vervolgd de zaterdagmiddagen die daarop volgen.
We werken met groepjes van maximum 4 kinderen.

 

kerstvakantie 2018 - 2019:


6 lessen in de vakantie zelf:
woe 26/12 , do 27/12 en vrij 28/12 van 9u tot 10u
ma 31/12, do 03/01 en vrij 04/01 van 9u tot 10u


+ 4 lessen na de vakantie op zaterdag :
zat 12/01, zat 19/01, zat 26/01 en zat 02/02 van 13u tot 14u


Graag inschrijven voor 03/12/2018

paasvakantie 2018:


6 lessen in de vakantie zelf:
ma 08/04, di 09/04 en do 11/04 van 17u tot 18u
ma 15/04, di 16/04 en do 18/04 van 17u tot 18u

+ 4 lessen na de vakantie op zaterdag :
zat 27/04, zat 04/05, zat 11/05 en zat 18/05 van 13u tot 14u


Graag inschrijven voor 18/03/2019

We vragen om eigen laptop mee te nemen. Indien geen laptop beschikbaar is, is eigen toetsenbord voldoende. Dit zal dan gekoppeld worden aan een laptop van ons.


Kostprijs: €220 voor 10 lessen + €12 voor cursusmateriaal