Praktisch

 

Klik op één van de disciplines voor gedetailleerde uitleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaan we te werk?

 

Aanmelding:

 

Je kan telefonisch of per mail contact opnemen met Fien.  Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door logopedist, kinesist, school, CLB, huisarts, psychiater, CGG,….  We plannen een intake gesprek.

 

Intake:

 

Tijdens een eerste gesprek bespreken we de zorgvraag. Ook bevragen we jullie verwachtingen en brengen we de volledige ontwikkeling in kaart.
Doorgaans komen de ouders zonder het kind/jongere naar dit eerste gesprek, tenzij anders telefonisch afgesproken. Tot slot geven we uitleg over het verdere traject. Het intakegesprek duurt ongeveer een anderhalf tot twee uur.
Mits toestemming van de cliënt en de ouders, neemt Fien contact op met betrokken instanties zoals de school, het CLB, de huisarts, ….

 

Psychodiagnostisch onderzoek:

 

Tijdens het psychodiagnostisch onderzoek brengen we de ernst en de aard van de problemen in kaart. Dit gebeurt door middel van gesprekken, observaties, vragenlijsten, tests, ….  In het diagnostisch proces werken we mits toestemming van de cliënt samen met verschillende
betrokkenen (logopedist, kinesist, school, arts, CLB, …).

 

 

Adviesbespreking:

 

Na het psychodiagnostisch onderzoek volgt een bespreking en toelichting van de bevindingen. We doen voorstellen naar verdere therapie, we geven tips of we verwijzen door. De cliënt kan vrij beslissen of hier al dan niet verder op ingegaan wordt.
Wanneer therapie aangewezen is, stellen we een behandelplan op in samenspraak met de ouders en/of het kind en kan de therapie starten.  
Betrokken instanties (CLB, school,…) worden mits toestemming ingelicht en kunnen indien nodig en wenselijk ingeschakeld worden.

 

Psychotherapie:

 

De frequentie van de therapie wordt samen met de ouders en/of het kind bepaald. Welke therapievorm aangewezen is, is afhankelijk van de leeftijd en aard van de problemen.
Een sessie duurt 60 minuten.

 

 

Informatie over: TarievenContact

PSYCHOLOGIE
 
LOGOPEDIE

Hoe gaan we te werk?

 

Aanmelding:

 

Je kan telefonisch of per mail contact opnemen met één van de logopedisten. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door school, CLB, huisarts, tandarts of specialist. We plannen een verkennend gesprek.

 

 

Verkennend gesprek:

 

Tijdens een eerste gesprek bespreken we de zorgvraag.  Indien nodig en mits toestemming nemen we ook contact op met betrokken instanties zoals de school, het CLB, de huisarts,… om informatie te bekomen.  Op basis van al deze gegevens beslissen we welke onderzoeken er nog nodig zijn.

 

 

Onderzoek:

 

Tijdens het onderzoek brengen we de ernst en de aard van het probleem in kaart aan de hand van gestandardiseerde en genormeerde tests.  Nadien volgt een bespreking en toelichting van de resultaten, die in een schriftelijk verslag worden opgenomen (onderzoeksbilan). Wanneer therapie nodig is, stellen we een behandelplan op en kan de begeleiding starten.  Aan de hand van het onderzoeksverslag kan op voorschrift van een arts een aanvraag tot terugbetaling bij de mutualiteit worden ingediend.

Betrokken instanties (CLB, school,…) worden mits toestemming ingelicht.

 

 

Therapie:

 

De aard en de ernst van de problemen bepalen meestal de frequentie van de therapie.    De therapie kan doorgaan in de praktijk of aan huis (bij neurologische spraak- en taalproblemen).  Logopedie op school is eveneens mogelijk mits toestemming van de directie.  

 

Informatie over: TarievenContact

 

 

 

 

 

 
KINESITHERAPIE

Hoe gaan we te werk?

 

Aanmelding:

 

Je kan telefonisch of per mail contact opnemen met één van de kinesitherapeuten. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door kinderarts, huisarts, school, CLB, Kind en Gezin, ….

 

We plannen een verkennend gesprek. Afhankelijk van de hulpvraag kan therapie soms direct opgestart worden vb. bij ademhalingskine of Bobath therapie.

 

 

Verkennend gesprek:

 

Tijdens een eerste gesprek bespreken we de zorgvraag. Indien nodig en mits toestemming nemen we ook contact op met de betrokken instanties zoals school, CLB, huisarts,…om informatie te bekomen. Op basis van al deze gegevens beslissen we welke onderzoeken er nodig zijn.

 

 

Psychomotorisch onderzoek:

 

Tijdens het onderzoek brengen we de ernst en de aard van het probleem in kaart aan de hand van gestandaardiseerde en genormeerde tests. Nadien volgt een bespreking en toelichting van de resultaten, die in een schriftelijk verslag worden opgenomen (onderzoeksbilan).

Wanneer therapie nodig is, stellen we een behandelplan op en kan de begeleiding starten.  Aan de hand van het onderzoeksverslag kan op voorschrift van een arts een aanvraag tot terugbetaling bij de mutualiteit worden ingediend.

Betrokken instanties (CLB, school,…) worden mits toestemming ingelicht.

 

 

Therapie:

De aard en de ernst van de problemen bepalen meestal de frequentie van de therapie. De therapie kan doorgaan in de praktijk of aan huis. Kinesitherapie op school is eveneens mogelijk mits toestemming van de directie.  

 

 

 

Informatie over: Tarieven, Contact