Studiecoaching

Doelstelling

Tools aanreiken aan jongeren om hen te ondersteunen in het ontdekken, aanleren en verbeteren van hun studiemethode. Met als doelstelling hen het studeren eigen te maken.

Doelgroep

Deze coaching is geschikt voor leerlingen vanaf het 5e leerjaar tot en met het 6e middelbaar.

Werkvorm

We gaan individueel aan de slag met de jongere zodat ook de jongere de ruimte krijgt om zijn of haar hulpvraag te stellen.

Bij inschrijving wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen door ouders en leerling zodat we zicht krijgen op de huidige studievaardigheid.

Inhoud

Heel wat jongeren ondervinden problemen bij het verwerken van al dan niet grote hoeveelheden leerstof. Zij kunnen baat hebben bij het aanleren van de juiste studiemethode. Dit moet leiden tot het toepassen van doeltreffende strategieën voor de opname en verwerking van informatie, het organiseren van leer- en studeeromgeving en zichzelf tot actief werken aanzetten.

De studiecoach werkt tijdens de cursus rond

 • Hoe werkt mijn geheugen?

  • Belangrijke en onbelangrijke zaken onderscheiden

  • Argumenten kritisch beoordelen en structuren herkennen

  • Structuur aanbrengen en verbanden leggen

  • Geheugensteuntjes gebruiken.​

 • Hoe pak ik het aan?

  • Planning & efficiënt tijdsgebruik

  • Inrichten van studeerplek

  • Gebruiken van hulpmiddelen: schema’s opstellen

  • Week- en maandplanning

 • Hoe ben ik?

  • Motivatie

  • Concentratie

  • Zelfvertrouwen.

Iedere leerling krijgt een werkmap die gedurende de coaching wordt aangevuld met informatie en studietips.

Kostprijs

50 euro per sessie. We starten met 5 sessies waarin we de basis aanleren. Nadien kan er nog verder ingezet worden op zeer specifieke hulpvragen.

Aanmelding

Je kan telefonisch of per mail contact opnemen met onze studiecoachen Kathleen en Fien.  We plannen eerst een verkennend gesprek.

 

Intake

Tijdens dat eerste gesprek bespreken we de zorgvraag. Aan de hand van een vragenlijst bepalen we hoe je op dit moment jouw studeren aanpakt.  We bespreken samen op welk vlak er wordt gewerkt.

Dit kan variëren van het opstellen en bijwerken van planningen, het hanteren van een goede timing, het maken en studeren van samenvattingen en het controleren van studie-inspanningen. Samen werken we aan jouw studiehouding en –methode.

De frequentie van de studiebegeleiding wordt samen met de ouders en/of het kind bepaald. Afhankelijk van jouw leeftijd en agenda duurt een sessie 30 of 60 minuten.

Kostprijs

€50 per uur.

Waar en wie?

De coaching wordt op hetzelfde moment aangeboden in de praktijk van Poperinge en in de praktijk van Ieper.

In Poperinge

Kathleen Van Opstal
De Lettergreep
Doornstraat 9, Poperinge
kathleen.vanopstal@delettergreep.be
0496 10 89 91

In Ieper

Fien Daels
De Lettergreep
Goudenpoortstraat 3
fien.daels@delettergreep.be
+ 32 478 49 68 23

Wanneer?

​We raden ouders en jongeren aan om ​toch minimum twee maanden voor een examenperiode op te starten. Zodat de nieuwe, aangeleerde vaardigheden goed geïnstalleerd worden vooraleer de examenperiode van start gaat.

 

studiecoach3.jpg
Studiecoach2.jpg
Studiecoach1.jpg